Kilpailuetua ihmisoikeuksista

Odotukset ihmisoikeuksien huomioimisesta osana yritystoiminnan vastuullisuutta vahvistuvat.


Ihmisoikeudet huomioiva yritys välittää yritystoiminnan vaikutuksista ihmisiin - työntekijöihin, asiakkaisiin, paikallisyhteisöihin jne. Vastuullinen yritys minimoi ihmisoikeusriskit ja negatiiviset ihmisoikeusvaikutukset. Yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien yhteydet ymmärtävä yritys näkee myös ihmisoikeuksien liiketoimintamahdollisuudet.

Vastuullinen yritys integroi ihmisoikeudet yrityksen arvoihin ja toimintoihin sekä viestii toimistaan, myös haasteistaan, avoimesti ja ymmärrettävästi.

Vastuulliset sijoittajat sijoittavat vastuullisiin yrityksiin.

Yritysten ihmisoikeuksiin liittyvää vastuullisuutta arvioidaan YK:n standardein. Keskeinen työkalu on YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Ne liittyvät läheisesti YK:n Global Compactiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs). Ihmisoikeuksilla ja ympäristökysymyksillä on tärkeitä yhteyksiä.

Ihmisoikeuksien huomioiminen yritystoiminnassa on yksinkertaisesti hyvää bisnestä. Se tuo yritykselle erilaisia hyötyjä - hyvää mainetta, kustannussäästöjä ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Opinio Jurisin palvelut:

  • Tarjoavat yrityksille yritysvastuun eturivin osaamista erityisesti ihmisoikeuskysymyksissä
  • Auttavat asemoimaan ihmisoikeudet laajempaan yritysvastuukenttään - näkemään sosiaalisen vastuun yhteydet ympäristö- ja taloudelliseen vastuuseen sekä osana kestävää kehitystä
  • Auttavat yrityksiä ymmärtämään miten yritysvastuuta määrittävät kansainväliset standardit kääntyvät konkreettiselle yrityskielelle
  • Tunnistavat suomalaisen toimintaympäristön ja yrityskulttuurin
  • Lähtevät aina asiakkaan tarpeista ja räätälöidään asiakkaan täsmätarpeisiin
  • Tarjoavat konkreettista apua pieniin tai suuriin yritysvastuukysymyksiin
  • Ovat saatavilla myös englanniksi

Opinio Juris tarjoaa kansainvälisen tason edelläkävijäosaamista.